Ahli Kumpulan

En. Muhaimi Bin Suhaili En. Muhaimi Bin Suhaili (Ketua Kumpulan)
Pensyarah Kanan

BIDANG KEKUATAN
Pedagogi, Motivasi, Sintaksis Bahasa Melayu, Komunikasi, Kesusasteraan Melayu dan Penulisan
   
Dr. Radna Wismawati Muhibah Bt. Yahya Sawek Dr. Radna Wismawati Muhibah Bt. Yahya Sawek (Pen. Ketua Kumpulan)
Pensyarah Cemerlang

BIDANG KEKUATAN
Linguistik Bahasa Melayu, Sosio Budaya Melayu, Kesusasteraan Melayu, Psikolinguistik Sosiolinguistik, Komunikasi BM

   
Pn. Hjh. Rokaiyah Binti Jaya Pn. Hjh. Rokaiyah Binti Jaya
Pensyarah Kanan

BIDANG KEKUATAN
Persuratan Melayu, Pedagogi, Linguistik Bahasa Melayu (Fonologi, Morfologi, Sintaksis & Semantik), Antropologi & Sosiologi
   
Dr Sara Binti Beden Dr Sara Binti Beden
Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPGKTAR

BIDANG KEKUATAN
Bahasa Melayu (Pragmatik)
   
En. Nordin Bin Seruji En. Nordin Bin Seruji
Ketua Pusat Sumber IPGKTAR

BIDANG KEKUATAN
English Language & Literature Studies, TESL, Curriculum & Pedagogy, Language Arts & Contemporary Literature
 
   
Cik Cynthia Chan Sing Mei Cik Cynthia Chan Sing Mei
Pegawai Teknologi Maklumat

BIDANG KEKUATAN
ICT
 
   
Cik Normah Zen Cik Normah Zen
Pembantu Tadbir (P/O)

BIDANG KEKUATAN
Pengurusan perkhidmatan & dokumentasi
© 2018 Laman Web Kumpulan KIK Al-Kahfi Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Hakcipta Terpelihara.